Inspectie

De arbo-wetgeving, verzekeraars en gemeenten eisen dat installaties voldoen aan verplichte veiligheidsnormen en dat de risico’s tot een minimum beperkt worden.

Door een inspectie uit te laten voeren weet u of uw installatie voldoet aan de veiligheidsbepalingen en/of de eisen die de verzekeraar daar aan stelt.

Huizinga E-inspectie verzorgt de volgende inspecties:

 • SCIOS scope 8 (NEN3140) > Bestaande installaties
 • SCIOS scope 10 > Brandrisico inspectie
 • SCIOS scope 12 > Zonnestroominstallaties
 • NTA 8220 > Brandrisico inspectie
 • NEN 1010 > Oplevering inspectie
 • NEN 3140 > Bestaande installaties
 • ATEX > Explosieve veiligheid
 • Medisch gebruikte ruimten
 • Power Quality > Netanalyse meting
 • Thermografie > Warmtebeeld techniek

Advies

Technische installaties vragen een goed beheer, zorgvuldig gebruik en preventieve controles. Soms is het goed een onafhankelijk expert in te schakelen, die meedenkt over praktische dilemma's en die de wettelijke verplichtingen kent.

Advies:

 • Inspectieplannen > Opstellen inspectieplan of advisering hierin
 • Veilig werken aan elektrische installaties > inventarisatie personeel en aanwezig elektrische installaties ten aanzien van het gebruik hiervan
 • Aanwijsbeleid conform NEN3140 > Opstellen aanwijsbeleid personeel, wie mag welke handelingen uitvoeren